Ordinary General Meeting of PTFe Members
Facebook
Twitter
LinkedIn

W dniu 18. stycznia 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTFe, podczas którego w formie sprawozdań został podsumowany ubiegły rok pracy Towarzystwa. Ponadto treść sprawozdań została przedyskutowana przez Zebranych oraz omówione plany działania Towarzystwa na następny rok.

Sczegółowy plan Zebrania został zamieszczony poniżej

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTFE – Prezes PTFE.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie Zarządu PTFE – prof. Marcin Czech, sprawozdanie Skarbnika PTFE – Dominika
  Krupa oraz sprawozdanie Sekretarza PTFe – dr Michał Jachimowicz
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTFe
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Plan pracy Zarządu na rok 2022.
 11. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2022.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Pobierz

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego