Kontakt

adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
ul. Śliska 3 lok. 55
00-127 Warszawa

NIP: 521-31-50-536
REGON: 017306540
KRS: 0000171826

PTFe jest oddziałem regionalnym organizacji ISPOR