Członkostwo

Zasady przyjmowania do Towarzystwa precyzyjnie określa statut. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który popiera cele Stowarzyszenia oraz pragnie uczestniczyć w realizacji jego misji.

By dołączyć do Towarzystwa należy wypełnić znajdującą się poniżej deklarację, która następnie po przetworzeniu trafia do Zarządu,. Ten zaś decyduje o kolejnych krokach procesu rekrutacji .

Członkostwo powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Deklaracja członkowska