Standardy edukacyjne

informacje ogólne

Dokument stworzono na podstawie ISPOR Learning Outcomes Task Force. Uwzględniono uwagi Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Data utworzenia: 29 kwietnia 2009, 
Warszawa/ Poznań/Gdańsk

autorzy

Prof. dr n. med. Marcin Czech- Przewodniczący Grupy Roboczej
Prof. dr hab. n. ekon. Tomasz Hermanowski
Prof. dr hab. n. med. Ivan Kocić
Dr. n. techn. Joanna Lis
Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Nowakowska

Wykonawcami i odbiorcami analiz farmakoekonomicznych powinni być:

1. Naukowcy specjalizujący się w ekonomice zdrowia (health economics, HE),
farmakoekonomice (pharmacoeconomics, PE), ocenie technologii medycznych
(health technology assessment, HTA), badaniach zależnej od zdrowia jakości życia
(health-related quality of life, QoL), i badaniach wyników leczenia (outcomes
research, OR)
2. Klinicyści (głównie lekarze i farmaceuci sprawujący opieką farmaceutyczną, również
rehabilitanci, pielęgniarki, diagności laboratoryjni)
3. Podejmujący decyzje w systemie ochrony zdrowia (np. zarządzający, ekonomiści,
płatnicy, urzędnicy odpowiedzialni za refundację i ceny leków, politycy ochrony
zdrowia i in.)
4. Członkowie komitetów terapeutycznych w szpitalach i lecznictwie otwartym
odpowiedzialni za konsultowanie receptariuszy
5. Pracownicy przemysłu farmaceutycznego produkującego leki, wyroby
medyczne/konsultanci tych instytucji.

Niezbędna wiedza i umiejętności obejmują trzy podstawowe poziomy zaawansowania:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Treść akordeonu