Konferencje

XV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

XV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
W dniach 30.11.2017 i 01.12.2017 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

W dniach 30.11.2016 i 01.12.2016 w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyła się XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Katalog konferencyjny

XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

W dniach 5 –6 grudnia 2013 roku, w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski, odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Głównym tematem Konferencji były “Współczesne trendy w refundacji i ustalaniu cen leków w Europie”, a wykładowcami byli między innymi przedstawiciele: ISPOR, NICE, HAS i AMNOG oraz polscy wybitni eksperci z dziedziny ekonomiki zdrowia.

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa FarmakoekonomicznegoX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się w dniach 5 – 7 grudnia 2012 roku w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski. Wyjątkowy, jubileuszowy charakter skłania nas do delikatnego spojrzenia za siebie i oceny ostatniego dziesięciolecia pracy Towarzystwa i rozwoju farmakoekonomiki na ziemiach polskich. W związku z powyższym tematem Konferencji jest „Farmakoekonomika w Polsce…

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

IX Międzynrodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbyła się w dniach 1-2 grudnia 2011 roku w Warszawie w Hotelu Jan III Sobieski. Tematem przewodnim Konferencji była “Farmakoekonomika a reformy zdrowia – wpływ na jakość”.

Katalog konferencyjny

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe