VIII KONFERENCJA NAUKOWA POD PATRONATEM JHPOR
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną tegoroczna Konferencja odbyła się w przestrzeni wirtualnej na platformie ZOOM. Poniżej krótkie sprawozdanie z  Konferencji, która miała miejsce 16 kwietnia 2021 roku. 

Otwarcie konferencji przypadło na godzinę 9:00, zas poprowadziła je prof. Karina Jahnz-Różyk. Podczas pierwszą sesji zatytuowanej “Wokół szczepień” uczestnicy mieli okazję wysłuchać aktualności w programie szczepień przeciwko COVID-19, zaprezentowanych przez Ewę Augustynowicz (PZH). O 9:40 rozpoczęło się wystąpienie Jarosława Pinkasa (CMKP) na temat kalendarza szczepień- z uwzględnieniem nowej szczepionki przeciw rotawirusom. Na godzinę 10:00 przypadła prelekcja Ernesta Kuchara (WUM) traktująca o szczepieniach przeciw grypie i COVID-19. Po dwudziestominutowej mowie przyszedł czas na wystąpienie Jakuba Szulca (E&A) o rozwiązaniach systemowych w kierunku refundacji szczepionek, tym samym kończąc sesję “Wokół szczepień”.

Drugą sesja zatytuowana wokół rozwiązań systemowych otworzyła się przedstawieniem Ustawy o Funduszu Medycznym przez Piotra Czauderna (Komisja Zdrowia). Na godzinę 11:00 przypadło wystąpienie Marcina Czecha (PTFe) zatytuowane “Fundusz Medyczny – jak mierzyć innowacyjność w onkologii i chorobach rzadkich?”. Pozostałe prezentacje, jakie odbyły się podczas VII Konferencji Naukowej traktowały o Perspektywie powstania i rozwoju fabryki osocza w Polsce- Radosław Sierpiński (ABM), Opłacie cukrowej, jako podatku celowanym- o profilaktyce i leczeniu chorób związanych z nieprawidłową konusmpcją cukru autorstwa Małgorzaty Gałązka-Sobotki (Uczelnia Łazarskiego). O 12:00 zaczęło się wystąpienie Ewy Bandurskiej (GUM) pt. “e-health w polskim systemie opieki zdrowotnej”, po którym nastąpiła przerwa.

Trzecia sesja nosi tytuł „wokół chorób rzadkich” i rozpoczęła się od wystąpienia Macieja Niewady (PTFe) pt. “Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich”. Kolejny punkt programu należał do Magdaleny Władysiuk (HTA Consulting) zatytuowany “Znaczenie terapii dominujących w optymalizacji wydatków publicznych na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej – Leczenie  pacjentów schematem wenetoklaks z obinutuzumabem w pierwszej linii”. Kolejną prelegentką była Aleksandra Kucharczyk (WIM), która przygotowała wstąpienie nt. obrzęku naczynioruchowego. Kolejnym wystąpienie nosiło tytuł “Dziedziczne dystrofie siatkówki jako niezaspokojony problem zdrowotny w aspekcie dostępu do terapii genowej w Polsce”* i zostało przygotowane przez  Jakuba Gierczyńskiego (Uczelnia Łazarskiego), tym samym kończąc część trzecią konferencji.

Czwarta sesja nosiła tytuł “Choroby układu oddechowego – podejście systemowe”. Od 14:00 do 14:20mogliśmy się dowiedzieć Jak inhalator wpływa na efektywność i koszty leczenia astmy i POChP?”*- autor Andrzej Emeryk (UM Lublin). Kolejną prelegentką była Karina Jahnz-Różyk, która opowiedziała o Leczeniu astmy ciężkiej w programie lekowym – oraz starała się odpowedzieć na pytanie: “czy potrzebne są zmiany?”. O 14:40 przyszedł czas na ostatne wystąpienie pt. “Compliance pacjentów z astmą – problem kliniczny i systemowy”* zaprezentowane przez Jarosława Woronia (CMUJ), zaś konferencję zwieńczyła debata na temat roli opieki koordynowanej u chorych na przewlekłe i nowotworowe choroby układu oddechowego, w której udział wzięli Karina Jahnz-Różyk, Jakub Gierczyński i Wojciech Piotrowski

*wykłady sponsorowane przez firmę Novartis