WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTFe
Facebook
Twitter
LinkedIn
conference room, table, office-768441.jpg

W DNIU 1 MARCA 2021 ODBYŁO SIĘ ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMAKOEKONOMICZNEGO.

W wyniku przeprowadzonych wyborów władz Towarzystwa w kadencji 2021-2024, Walne Zebranie powołało:

– na stanowisko Prezesa-Elekta dr hab. Krzysztofa Kusa – Kierownika Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP w Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– na stanowisko Sekretarza dr Michała Jachimowicza – Prezesa MAHTA Sp. z o.o.
– na stanowisko Skarbnika Dominikę Krupę – Fundacja im. Lesława Pagi
– na stanowisko Członka Zarządu dr Ewę Bandurską – p.o. Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia
Gdański Uniwersytet Medyczny
– na stanowisko Członka Zarządu dr Joannę Lis – Dyrektora Market Access Sanofi Sp. z o.o., wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Funkcję Prezesa Zarządu objął Prezes-Elekt prof. Marcin Czech, z kolei dr hab. Maciej Niewada, dotychczasowy Prezes, objął stanowisko Prezesa-Ustępującego.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za aktywny udział.

.