Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PTFe
Facebook
Twitter
LinkedIn
Szanowni Państwo,
 
w dniu 24 kwietnia 2023 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Zebranie odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie ZOOM, zaś link do spotkania zostanie udostępniony członkom bliżej terminu wydarzenia.

Planowany przebieg Zebrania:

Termin pierwszy: 24.04.2023 godzina 11:45
Termin drugi: 24.04.2023 godzina 12:00

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTFE – Prezes PTFE.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu PTFE – prof. Marcin Czech, sprawozdanie Skarbnika PTFE – Dominika
Krupa oraz sprawozdanie Sekretarza PTFe – dr Michał Jachimowicz
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTFe
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Plan pracy Zarządu na rok 2023.
14. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2023.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.