ISPOR Warsaw 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

ISPOR WARSAW 2019 skupił się na temacie „Nawigowanie po wspólnej ocenie technologii medycznych, dostarczeniu i sprawiedliwych kosztach: spostrzeżenia oparte na faktach i praktyczne zalecenia”. Konferencja zebrała regionalnych specjalistów, jak i międzynarodowych ekspertów oraz interesariuszy HEOR (ekonomiki zdrowia i wyników badań) celem innowacji w metodach badań i rozwoju polityce zdrowotnej w kontekście różnych systemów ochrony zdrowia. Podczas wydarzenia podkreślone zostały spostrzeżenia i doświadczenia z Europy Środkowej i Wschodniej.