Członkini Zarządu PTFe doktorem habilitowanym
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z wielką radością informujemy, że Ewa Bandurska, członkini Zarządu naszego Towarzystwa, z dniem 29 lutego 2024 uzyskała tytuł doktora habilitowanego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym!

Pani Doktor przygotowała pracę pod tytułem „Zmiana rodzaju punktów końcowych
wykorzystywanych do całościowej oceny efektywności opieki zintegrowanej w chorobach
przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”, w której skupiała się opisaniu jak można mierzyć skuteczność opieki zintegorwanej w warunkach praktyki klinicznej z wykorzystaniem danych typu RWE (ang. Real World Evidence).

Serdecznie gratulujemy!