Aktualności

WIELOKRYTERIALNA ANALIZA DECYZYJNA

ISPOR Warszawa – 2019

XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Stanowisko PTFe ws. rozporządzenia PE i Rady ws. HTA i zmiany dyrektywy 2011/24/UE – COM(2018) 51

Stanowisko PTFe ws. rozporządzenia PE i Rady ws. HTA i zmiany dyrektywy 2011/24/UE – COM(2018) 51

Zaproszenie na Chapter Meeting na www

Informacja o Uchwale podjętej 27 września 2017 r.

Informacja o o wyłączeniu się Profesora Marcina Czecha z prac Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Powołanie Profesora Marcina Czecha na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Z przyjemnością informujemy, że Profesor Marcin Czech – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W imieniu Towarzystwa serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji celów i wyzwań związanych z piastowaniem tej odpowiedzialnej funkcji.

Maciej Niewada, Joanna Lis, Anna Staniszewska, Michał Jachimowicz, Karina Jahnz-Różyk

Konferencja ISPOR 2016

Szanowni Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego,

od kilku lat między Zarządem PTFe a władzami ISPOR trwały rozmowy, które miały prowadzić do zorganizowania ogólnoeuropejskiej konferencji ISPOR w Warszawie w roku 2016. Prawie do samego końca obie strony były zgodne, że ta lokalizacja jest doskonałym wyborem. Niestety w końcowej fazie ustaleń, wystąpiły komplikacje z zapewnieniem…

„Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu” oraz „Słownik jakości życia”

Możliwość zakupu podczas konferencji lub kontaktując się na adres: biuro@farmakoekonomika.pl
 

Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu

REDAKTORZY POLSKIEGO WYDANIA:
Joanna Lis
Karina Jahnz-Różyk
Maciej Niewada
Witold Owczarek
Marcin Czech

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Marlena Czarnecka

KOREKTA MERYTORYCZNA:
Tomasz Bochenek, Anna Brzezińska, Piotr Bulica,
Marlena Czarnecka, Marcin Czech, Mariola Drozd,
Jakub Gierczyński, Dominik Golicki, Karina Jahnz-Różyk, …

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe