Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

ISPOR POLAND Chapter

ul. Śliska 3 lok. 55
00-127 Warszawa

show/hide

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego


W dniu 1 marca 2021 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów władz Towarzystwa w kadencji 2021-2024, Walne Zebranie powołało:

– na stanowisko Prezesa-Elekta dr hab. Krzysztofa Kusa – Kierownika Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP w Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– na stanowisko Sekretarza dr Michała Jachimowicza – Prezesa MAHTA Sp. z o.o.
– na stanowisko Skarbnika Dominikę Krupę – Fundacja im. Lesława Pagi
– na stanowisko Członka Zarządu dr Ewę Bandurską – p.o. Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia
Gdański Uniwersytet Medyczny
– na stanowisko Członka Zarządu dr Joannę Lis – Dyrektora Market Access Sanofi Sp. z o.o., wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Funkcję Prezesa Zarządu objął Prezes-Elekt prof. Marcin Czech, z kolei dr hab. Maciej Niewada, dotychczasowy Prezes, objął stanowisko Prezesa-Ustępującego

Z głębokim żalem żegnamy wybitnego naukowca i lekarza prof. dr hab. n. med. Jacka Spławińskiego, Członka Założyciela, Przedstawiciela Zarządu oraz Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Składamy kondolencje rodzinie, bliskim i przyjaciołom.

Jacku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Zarząd oraz Członkowie Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego


 

Szanowni Członkowie,
Ze względów organizacyjnych oraz w celu zapewnienia najlepszej organizacji pracy w roku 2021, uprzejmie prosimy o wypełnienie króciutkiej ankiety. Ankieta 

 

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku o godzinie 18:00 (I termin) lub o 18:15 w drugim terminie.

XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego 

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu PTFe z 18 kwietnia 2019

Stanowisko PTFe ws. rozporządzenia PE i Rady ws. HTA i zmiany dyrektywy 2011/24/UE – COM(2018) 51

Informacja o Uchwale podjętej 27 września 2017 r.

Informacja o o wyłączeniu się Profesora Marcina Czecha z prac Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

JoannaLis

Aktualności

konferencjaWiosenna

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Informacja o Uchwale podjętej 27 września 2017 r.

Informacja o o wyłączeniu się Profesora Marcina Czecha z prac Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

JoannaLis

Aktualności

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe