Home °

SEKCJE PTFE

SEKCJE PTFE

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne powołało cztery grupy robocze. Pragnąc zachęcić Państwa do zakrojonej na szerszą skalę działalności w ramach Stowarzyszenia, a także wychodząc naprzeciw inicjatywom niektórych członków chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapisywania się do niżej wymienionych grup:

  1. Epidemiologii i kosztów chorób
  2. Oceny technologii medycznych
  3. Zależnej od zdrowia jakości życia
  4. Programów Terapeutycznych i Opieki Farmaceutycznej

Regulamin tworzenia sekcji oraz grup roboczych PTFE

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe