Home ° KONKURS °

IV edycja

IV edycja

IV EDYCJA KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMAKOEKONOMICZNEGO NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z DZIEDZINY FARMAKOEKONOMIKI – 2009 ROK

Skład Kapituły:

  • prof. dr hab n. ekon. Tomasz Hermanowski
  • prof. dr hab n. farm. Elżbieta Nowakowska
  • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
  • dr hab. n. med. Tomasz Targowski

 

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny farmakoekonomiki Panu Jackowi Wciśle za opracowanie tematu „Analiza efektywności klinicznej oraz kosztowej stosowania wybranych heparyn drobnocząsteczkowych w Polsce”

Nagroda:

  • Bezpłatny udział w VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
  • Zwolnienie z opłaty członkowskiej w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym na okres dwóch lat (2010 i 2011)

 

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny farmakoekonomiki Panu Tomaszowi Ameljańczykowi za opracowanie tematu „Maksymalizacja zysku w warunkach duopolu -model podejmowania decyzji cenowych z punktu widzenia firmy generycznej”

Nagroda:

  • Zwolnienie z opłaty członkowskiej w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym na okres dwóch lat (2010 i 2011)

 

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny farmakoekonomiki Panu Piotrowi Neubartowi za opracowanie tematu„Maksymalizacja zysku w warunkach duopolu -model podejmowania decyzji cenowych z punktu widzenia firmy generycznej”

Nagroda:

  • Zwolnienie z opłaty członkowskiej w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym na okres dwóch lat (2010 – 2011)

 

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki Panu Piotrowi Perkowskiemu za opracowanie tematu „Koszty leczenia otyłości w Polsce”

Nagroda:

  • Bezpłatny udział w VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
  • Zwolnienie z opłaty członkowskiej w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym na okres jednego roku (2010)

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe