Home ° KONKURS °

III edycja

III edycja

Kapituła w składzie:

  • prof. dr hab. n. med. Karina JAHNZ-RÓŻYK
  • prof. dr hab. n. farm. Elżbieta NOWAKOWSKA
  • prof. dr hab. n. ekon. Tomasz HERMANOWSKI

przyznała:

  • pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny farmakoekonomiki pani Janie Matelskiej za opracowanie tematu „Czynniki kształtujące rynek leków importowanych w okresie zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

 

  • pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki pani Jagodzie Salewskiej za opracowanie tematu „Opracowanie ankiety pozwalającej ocenić jakość życia pacjentów chorych na schizofrenię”

 

  • wyróżnienie w konkursie nanajlepszą pracę doktorską z dziedziny farmakoekonomiki pani Monice Szkulteckiej – Dębek za opracowanie tematu „Porównanie kosztów diagnozowania i leczenia wybranych jednostek chorobowych w systemie pediatrycznej hospitalizacji jednego dnia i hospitalizacji stacjonarnej

 

  •  wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki pani Kamili Kawiak za opracowanie tematu „Analiza opłacalności Programu Skriningu Selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu”

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe