Home ° KONKURS °

II edycja

II edycja

Kapituła w składzie:

  • prof. dr hab. n. med. Karina JAHNZ-RÓŻYK
  • prof. dr hab. n. farm. Elżbieta NOWAKOWSKA
  • prof. dr hab. n. ekon. Tomasz HERMANOWSKI

przyznała:

  • pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki w kategorii prac dyplomowych panu Robertowi Henrykowi Krancowi za opracowanie tematu „Ocena opłacalności szczepień przeciwko grypie na przykładzie wybranych zakładów pracy”
  • pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki w kategorii prac magisterskich panu Michałowi Chrzanowskiemu za opracowanie tematu „Analiza kosztów tyrozynemii typu pierwszego w Polsce w roku 2006”
  • wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki w kategorii prac magisterskich pani Karolinie Łubie za opracowanie tematu „Badanie jakości życia u chorych na astmę oskrzelową”
  • wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki w kategorii prac magisterskichpanu Kordianowi Dryce za opracowanie tematu „Analiza kosztów farmakoterapii stosowanej w leczeniu stwardnienia rozsianego”

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe