Zapraszamy Państwa do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – „Skuteczna ochrona zdrowia, jak uczynić ją opłacalną?”, która odbędzie się w dniach 3 – 5 grudnia 2014 r. w Warszawie w hotelu Radisson Blu Sobieski. Konferencja będzie poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniomw ochronie zdrowia w Polsce i w UE.

Rozpoczniemy od sesji specjalnej poświęconej instrumentom dzielenia ryzyka (ang. Risk Sharing Agreement), narzędziom, których celem jest umożliwienie szerszego dostępu pacjentów do nowoczesnych, a jednocześnie kosztownych technologii medycznych. W trakcie tej sesji omówimy perspektywy wdrożenia złożonych instrumentów dzielenia ryzyka w Polsce, jako podsumowanie projektu „RSA – instrumenty dzielenia ryzyka w Polsce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele MZ, NFZ, AOTM, producentów, świadczeniodawców oraz dystrybutorów.
W kolejnej sesji wraz z ekspertami z Office of Health Economics, Institute for Quality and Efficiency in
Health Care, University of Twente oraz Szkoły Głównej Handlowej przedyskutujemy nowe podejście do podejmowania decyzji oparte o dobór właściwych kryteriów czyli z ang. Multi-Criteria Decision Analysis, wspólnie zastanowimy się nad możliwościami ich praktycznego wdrożenia w systemie ochrony zdrowia.
Niezwykle ważnym elementem naszego systemu są programy lekowe , dlatego też nie zabraknie tego tematu w trakcie konferencji. Funkcjonowanie programów lekowych w Polsce przedstawione zostanie zarówno od strony klinicznej w oparciu o konkretne przykłady jak i systemowej z perspektywy NFZ.
Przewidziana jest również sesja dotycząca pomiaru skuteczności i oceny uzyskiwanych korzyści zdrowotnych (health outcomes) w onkologii ze szczególnym uwzględnieniem analizy przeżycia, jako kontynuacja dyskusji z poprzedniej konferencji na temat oceny ekonomicznej efektywności leczenia przeciwnowotworowego.
Na tegorocznej konferencji podjęty zostanie również tematu kosztów pośrednich w ochronie zdrowia, podczas sesji ekspert z HTA Consulting zaprezentuje wyniki raportu dot. metodyki mierzenia kosztów pośrednich w ocenie technologii medycznych.
Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną poruszone także w wystąpieniu naszego specjalnego gościa prof. Michael’a Drummond, który wygłosi wykład plenarny podczas którego podsumuje najistotniejsze wyzwania finansowe stojące przed ochroną zdrowia w krajach europejskich. Podzieli się z uczestnikami konferencji doświadczeniami innych krajów europejskich związanymi z Risk Sharing Agreements i Value-based Pricing.
Oprócz udziału w sesjach tematycznych zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swoich prac autorskich podczas sesji prac oryginalnych, gdzie możliwa będzie wymiana doświadczeń i dyskusja na temat najistotniejszych problemów w obszarze farmakoekonomiki. Przewidziany jest konkurs na najlepszą pracę naukową. Prace należy nadsyłać drogą internetową, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.ispor2014.pl do 31 października 2014 roku.
Ponadto, zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych organizowanych w przededniu konferencji, tj. 3 grudnia 2014 r.

· Spójność wewnętrzna i zewnętrzna procesu refundacyjnego – na ile można ją zachować pozostając w wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

· Predecizer dla leków innowacyjnych w Polsce – czyli co można wywnioskować na podstawie dotychczasowych decyzji refundacyjnych

· Zastępcze punkty końcowe – co możemy z nich wywnioskować?

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
dr Joanna Lis

Zarząd:
prof. Karina Jahnz-Różyk – Prezes Ustępujący,
dr hab. Maciej Niewada – Prezes Elekt,
prof. nadzw. Witold Owczarek – Skarbnik,
prof. nadzw. Marcin Czech – Sekretarz.