W dniach 20-21 czerwca odbyło się Vlll Polsko-Kazachstańsko-Rosyjskie Fоrum Farmakoekonomiczne. Fоrum odbyło się w rаmасh IV Euroazjatyckiego Kongresu ,,Optymalizacja systemów ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych” w stolicy Kazachstanu, Astanie. Tematem wiodącym spotkania były ”Badania Farmakoekonomiczne, jakość opieki zdrowotnej i zarządzanie”. Wśród prelegentów wystąpili przedstawiciele regionalnych oddziałów ISPOR, Uniwersytetu Medycznego w Astanie, Uniwersytetu Nazarbajewa, Kazachstańskiego Narodowego Centrum Rozwoju Zdrowia oraz Uniwersytetu Medycznego w Semey, oddział Pawłodar. ISPOR Poland Chapter reprezentowała prezes dr Joanna Lis prezentując koszty pośrednie w ochronie zdrowia i ich wpływ na finasowanie terapii, prezes ustępująca prof. K. Jahnz-Różyk, która omówiła aktualne problemy terapii lekami biopodobnymi, prezes elekt dr hab. Maciej Niewada wskazując rolę i miejsce real world data (RWE) w refundacji oraz prof. Marcin Czech, który omówił koszty niewydolności serca w Polsce na podstawie programu POLKARD. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej i zacieśnienie relacji pomiędzy regionalnymi oddziałami ISPOR.

 

DSC_0165   CSC_0148