Możliwość zakupu podczas konferencji lub kontaktując się na adres: biuro@farmakoekonomika.pl
 

Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu

REDAKTORZY POLSKIEGO WYDANIA:
Joanna Lis
Karina Jahnz-Różyk
Maciej Niewada
Witold Owczarek
Marcin Czech

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Marlena Czarnecka

KOREKTA MERYTORYCZNA:
Tomasz Bochenek, Anna Brzezińska, Piotr Bulica,
Marlena Czarnecka, Marcin Czech, Mariola Drozd,
Jakub Gierczyński, Dominik Golicki, Karina Jahnz-Różyk,
Rafał Jaworski, Joanna Lis, Paweł Miotła, Maciej Niewada,
Gabriela Ofierska-Sujkowska, Witold Owczarek,
Katarzyna Sejbuk-Rozbicka, Monika Szkultecka-Dębek,
Witold Wrona, Anna Zawada

TŁUMACZENIE TEKSTU:
Katarzyna Budka, Michał Budka,
Katarzyna Graczyk, Justyna Pawęska

ocena

Książka Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w­ diagnostyce i­ leczeniu jest pierwsza, tak kompleksowa pozycja wjęzyku polskim, która w sposób całościowy zajmuje się tematyką oceny skuteczności klinicznej oraz efektywności ekonomicznej diagnostycznych iterapeutycznych wyrobów medycznych. Podsumowuje informacje na temat oceny efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu, badan klinicznych w tym zakresie, wymogów formalnych jakie musza spełnić oraz zasad ich refundacji w różnych krajach. Książka będzie pomocna wszystkim osobom, które przeprowadzają analizy w zakresie ekonomiki zdrowia i wyników zdrowotnych w celu generowania dowodów mających wesprzeć dostęp do sprzętu medycznego na globalnym rynku w XXI wieku.

„Szanowni Państwo!

Polska edycja książki: OCENA EFEKTÓW STOSOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH W DIAGNOSTYCE I LECZENIU powstała z inicjatywy i przy udziale członków Polskiego Towarzystwa farmakoekonomicznego, jest unikatowa pozycja z zakresu farmakoekonomiki i stanowi cenny wkład w popularyzowanie oraz rozwój tej dziedziny nauki. Zważywszy, że większość badaczy w ochronie zdrowia bardziej ukierunkowuje się na rozwój, opracowanie metodyki badan klinicznych, regulacje prawne czy finansowanie technologii lekowych, tym bardziej wyjątkowa jest niniejsza publikacja gdzie zaprezentowano unikalne cechy wyrobów medycznych, a jednocześnie w wielu miejscach odniesiono się do leków. (…) Książka ta stanowi cenne źródło wiedzy dla producentów wyrobów medycznych, badaczy, osób odpowiedzialnych za regulacje prawne, analityków, płatników usług medycznych i klinicystów, a także pacjentów.”

dr n.med. Wojciech Matusewicz
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych

SPIS TREŚCI
Część 1 Wprowadzenie
Część 2 Badania i rozwój wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu
Część 3 Obowiązujące w USA i Europie wymogi formalne, jakie muszą spełniać wyroby terapeutyczne i diagnostyczne
Część 4 Badanie klinicznych skutków zastosowania technologii
Część 5 Badania kliniczne wyrobów medycznych stosowanych w terapii
Część 6 Badania kliniczne wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce
Część 7 Badania w zakresie stosowania leków w połączeniu z wyrobami medycznymi
Część 8 Ocena ekonomiczna wyrobów medycznych, stosowanych w diagnostyce i leczeniu
Część 9 Badania terapeutycznych i diagnostycznych wyrobów medycznych, w których punkty końcowe oceniane są przez pacjentów (PRO)
Część 10 Rozwój dowodów naukowych i refundacja
 


 

Słownik jakości życia

jakosc

Słownik jakości życia jest pierwszym na polskim rynku wydawnictwem zawierającym nazewnictwo stosowane w ocenie jakości życia. Zbiór blisko 1000 polskich haseł wraz z ich angielskimi odpowiednikami został opracowany przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Ich praca została poddana wnikliwej recenzji przez czterech specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Słowo wstępne przygotował były Prezes ISPOR.

Zarówno Autorzy jak i Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego wyrażają nadzieję, że publikacja przybliży czytelnikom trudne zagadnienia z zakresu badan jakości życia i przyczyni się do rozwoju tej interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.

 


 

Osoby zainteresowane zakupem książek proszone są o kontakt mailowy na adres: biuro@farmakoekonomika.pl.