Home ° KONKURS °

V edycja

V edycja

V EDYCJA KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMAKOEKONOMICZNEGO NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z DZIEDZINY FARMAKOEKONOMIKI – 2010 ROK

Skład Kapituły:

 • prof. dr hab n. ekon. Tomasz Hermanowski
 • prof. dr hab n. farm. Elżbieta Nowakowska
 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny farmakoekonomiki Pani Patrycji Grabowskej – Krawiec za opracowanie tematu „Wpływ aleksytymii, poziomu depresji i psychoedukacji na jakość życia i obraz kliniczny chorych na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc”.

Nagroda:

 • bezpłatny wstęp na IX Konferencję Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (wraz z warsztatami)
 • dwuletnie bezpłatne członkowstwo w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny farmakoekonomiki Pani Joannie Jakubiak za opracowanie tematu „Koszty społeczne uzależnienia od nikotyny w Polsce”.

Nagroda:

 • bezpłatny wstęp na IX Konferencję Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (wraz z warsztatami)
 • dwuletnie bezpłatne członkowstwo w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki Panu Karolowi Gawronowi za opracowanie tematu „Wykorzystanie standardów EBM („Dobrej Praktyki Lekarskiej”_ w leczeniu stwardnienia rozsianego”.

Nagroda:

 • bezpłatny wstęp na IX Konferencję Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (wraz z warsztatami)
 • dwuletnie bezpłatne członkowstwo w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało drugą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki Panu Jakubowi Rutkowskiemu  za opracowanie tematu „Opieka farmaceutyczna. Doświadczenia światowe i wnioski dla Polski”.

Nagroda:

 • bezpłatny wstęp na IX Konferencję Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (bez warsztatów)
 • roczne bezpłatne członkowstwo w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne przyznało trzecią nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny farmakoekonomiki Pani Marcie Warowny za opracowanie tematu „Koszty pośrednie otyłości w Polsce”.

Nagroda:

 • dwuletnie bezpłatne członkowstwo w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe