Home ° KONKURS °

I edycja

I edycja

Kapituła w składzie:

  • prof. dr hab. n. med. Karina JAHNZ-RÓŻYK
  • prof. dr hab. n. farm. Elżbieta NOWAKOWSKA
  • prof. dr hab. n. ekon. Tomasz HERMANOWSKI

przyznała:

  • wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki panu Adamowi Plichowi za opracowanie tematu „Analiza farmakoekonomiczna stosowania simwastatyny w prewencji wtórnej i pierwotnej choroby niedokrwiennej serca”
  • wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki pani Marii Więcław – Borzęckiej za opracowanie tematu „Techniki pomiaru preferencji. Możliwości wykorzystania analizy conjoint w farmakoekonomice”
  • wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki panu Jerzemu Maciejewskiemu za opracowanie tematu „Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego – analiza korzyści zdrowotnych i ekonomicznych”

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe