Home ° DZIAŁALNOŚĆ °

ISPOR Book of Terms

ISPOR Book of Terms

KOSZTY, JAKOŚĆ I WYNIKI W OCHRONIE ZDROWIA

LEKSYKON PODSTAWOWYCH POJĘĆ ISPOR

Jest to polska edycja leksykonu ISPOR Book of Terms, wydana w 2009.

Redaktorami polskiego wydania są:

 • dr n. tech. Joanna Lis
 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • prof. dr hab. n. ekon. Tomasz Hermanowski
 • dr n. med. Marcin Czech

Nad korektą merytoryczną poslkiego wydania czuwali także:

 • lek. med. Tomasz Bochenek
 • lek. med. Tomasz Faluta
 • dr n. med. Sławomir From
 • lek. med. Jakub Gierczyński
 • lek. med. mgr Cezary Głogowski
 • lek. med. Wojciech Gryta
 • mgr farm. Rafał Jaworski
 • dr n. med. Paweł Kawalec
 • dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran
 • dr hab. n. med. Tomasz Targowski
 • dr n. med. Jacek Wcisło
 • mgr Anna Zawada

 

skanowanie0022

 

„Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkową pozycję naukową – polską edycję słownika farmakoekonomicznego: „KOSZTY, JAKOŚĆ I WYNIKI W OCHRONIE ZDROWIA: PODRĘCZNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ ISPOR”. Słownik został opracowany przezzespół wybitnych naukowców z Interational Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) i opublikowany pod redakcją Marilyn Dix Smith. Obecnie jest tłumaczony lub już został wydany wkilku jężykach. Publikacja zawiera ponad 400 haseł odnoszących się do farmakoekonomiki, ekonomiki zdrowia, oceny technologii medycznych, badań jakości życia, preferencji pacjentów i wyników leczenia. Jest przeznaczona dla szerokiego kręguczytelników zainteresowanych farmakoekonomiką, a także profesjonalistów zajmujących się nią zawodowo. Pozycja ta powinna znaleźć się w centrum uwagi naukowców, praktykujących lekarzy, farmaceutów,  osób pracujących w sektorze zdrowia publicznego, podejmujących decyzje w systemie ochrny zdrowia oraz pracowników przemysłu frmaceutycznego. Polskojęzyczna edycja słownika powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Istotną trudnością przy tworzeniu słownika było tłumaczenie skomplikowanej, interdyscyplinarnej i niekiedy nie mającej polskich odpowiedników terminologii, stosowanej w farmakoekonomice. Publikacja ta stanowi znaczcy wkład popularyzację omawianych zagadnień w Polsce. Dokonujący się postęp czyni koniecznym kontynuowanie aktyności w tym zakresie.

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego”

 

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe