Aktualności

Vlll Polsko-Kazachstańsko-Rosyjskie Fоrum Farmakoekonomiczne

W dniach 20-21 czerwca odbyło się Vlll Polsko-Kazachstańsko-Rosyjskie Fоrum Farmakoekonomiczne. Fоrum odbyło się w rаmасh IV Euroazjatyckiego Kongresu ,,Optymalizacja systemów ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych” w stolicy Kazachstanu, Astanie. Tematem wiodącym spotkania były ”Badania Farmakoekonomiczne, jakość opieki zdrowotnej i zarządzanie”. Wśród prelegentów wystąpili przedstawiciele regionalnych oddziałów ISPOR, Uniwersytetu Medycznego w Astanie, Uniwersytetu Nazarbajewa,…

Wiosenne Spotkanie Edukacyjne Sekcji Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Sekcja Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają na Wiosenne Spotkanie Edukacyjne Sekcji Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, które odbędzie się 14 maja 2014 (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 300 (2. piętro) Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 79, Warszawa)….

I Konferencja Naukowa, pt.: „Aspekty bezpieczeństwa leczenia przeciwciałami monoklonalnymi i białkami fuzyjnymi – teraźniejszość i przyszłość”,

Z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego do udziału w I Konferencji Naukowej,  organizowanej pod patronatem  Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR) i Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pt.: „Aspekty bezpieczeństwa leczenia przeciwciałami monoklonalnymi i białkami fuzyjnymi – teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się 15 marca 2014 roku,  w Hotelu…

XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

z przyjemnością Państwa informujemy, że w dniach 5 –6 grudnia 2013 roku,
w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski, odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Główny temat tegorocznej Konferencji to “Współczesne trendy w refundacji i ustalaniu cen leków w Europie”, a wykładowcami będą między innymi przedstawiciele: ISPOR, NICE, HAS i AMNOG oraz…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

 

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie w sali Gatrium (pl. Artura Zawiszy 1, Warszawa)
Pierwszy termin spotkania: 5.12.2013 godzina 11:00
Drugi termin spotkania: 5.12.2013 godzina 11:15

Sesja PTFE na Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package”

 W dniach 7-8 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package” organizowane przez CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), drugiego dnia odbyła się sesja poświęcona Roli badań nieeksperymentalnych w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia prowadzona przez Prezes…

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe