Aktualności

XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

z przyjemnością Państwa informujemy, że w dniach 5 –6 grudnia 2013 roku,
w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski, odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Główny temat tegorocznej Konferencji to “Współczesne trendy w refundacji i ustalaniu cen leków w Europie”, a wykładowcami będą między innymi przedstawiciele: ISPOR, NICE, HAS i AMNOG oraz…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

 

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie w sali Gatrium (pl. Artura Zawiszy 1, Warszawa)
Pierwszy termin spotkania: 5.12.2013 godzina 11:00
Drugi termin spotkania: 5.12.2013 godzina 11:15

Sesja PTFE na Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package”

 W dniach 7-8 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package” organizowane przez CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), drugiego dnia odbyła się sesja poświęcona Roli badań nieeksperymentalnych w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia prowadzona przez Prezes…

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe