Archive for Piotr Dobaczewski

Konferencja ISPOR 2016

Szanowni Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego,

od kilku lat między Zarządem PTFe a władzami ISPOR trwały rozmowy, które miały prowadzić do zorganizowania ogólnoeuropejskiej konferencji ISPOR w Warszawie w roku 2016. Prawie do samego końca obie strony były zgodne, że ta lokalizacja jest doskonałym wyborem. Niestety w końcowej fazie ustaleń, wystąpiły komplikacje z zapewnieniem…

„Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu” oraz „Słownik jakości życia”

Możliwość zakupu podczas konferencji lub kontaktując się na adres: biuro@farmakoekonomika.pl
 

Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu

REDAKTORZY POLSKIEGO WYDANIA:
Joanna Lis
Karina Jahnz-Różyk
Maciej Niewada
Witold Owczarek
Marcin Czech

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Marlena Czarnecka

KOREKTA MERYTORYCZNA:
Tomasz Bochenek, Anna Brzezińska, Piotr Bulica,
Marlena Czarnecka, Marcin Czech, Mariola Drozd,
Jakub Gierczyński, Dominik Golicki, Karina Jahnz-Różyk, …

XII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Zapraszamy Państwa do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – „Skuteczna ochrona zdrowia, jak uczynić ją opłacalną?”, która odbędzie się w dniach 3 – 5 grudnia 2014 r. w Warszawie w hotelu Radisson Blu Sobieski. Konferencja będzie poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniomw ochronie zdrowia w Polsce i w UE.

Rozpoczniemy od sesji specjalnej poświęconej…

Vlll Polsko-Kazachstańsko-Rosyjskie Fоrum Farmakoekonomiczne

W dniach 20-21 czerwca odbyło się Vlll Polsko-Kazachstańsko-Rosyjskie Fоrum Farmakoekonomiczne. Fоrum odbyło się w rаmасh IV Euroazjatyckiego Kongresu ,,Optymalizacja systemów ochrony zdrowia i oceny technologii medycznych” w stolicy Kazachstanu, Astanie. Tematem wiodącym spotkania były ”Badania Farmakoekonomiczne, jakość opieki zdrowotnej i zarządzanie”. Wśród prelegentów wystąpili przedstawiciele regionalnych oddziałów ISPOR, Uniwersytetu Medycznego w Astanie, Uniwersytetu Nazarbajewa,…

Wiosenne Spotkanie Edukacyjne Sekcji Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Sekcja Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają na Wiosenne Spotkanie Edukacyjne Sekcji Jakości Życia Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, które odbędzie się 14 maja 2014 (środa) o godzinie 17.00 w sali nr 300 (2. piętro) Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 79, Warszawa)….

I Konferencja Naukowa, pt.: „Aspekty bezpieczeństwa leczenia przeciwciałami monoklonalnymi i białkami fuzyjnymi – teraźniejszość i przyszłość”,

Z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego do udziału w I Konferencji Naukowej,  organizowanej pod patronatem  Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR) i Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pt.: „Aspekty bezpieczeństwa leczenia przeciwciałami monoklonalnymi i białkami fuzyjnymi – teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się 15 marca 2014 roku,  w Hotelu…

XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

z przyjemnością Państwa informujemy, że w dniach 5 –6 grudnia 2013 roku,
w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski, odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Główny temat tegorocznej Konferencji to “Współczesne trendy w refundacji i ustalaniu cen leków w Europie”, a wykładowcami będą między innymi przedstawiciele: ISPOR, NICE, HAS i AMNOG oraz…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

 

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie w sali Gatrium (pl. Artura Zawiszy 1, Warszawa)
Pierwszy termin spotkania: 5.12.2013 godzina 11:00
Drugi termin spotkania: 5.12.2013 godzina 11:15

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa FarmakoekonomicznegoX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się w dniach 5 – 7 grudnia 2012 roku w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski. Wyjątkowy, jubileuszowy charakter skłania nas do delikatnego spojrzenia za siebie i oceny ostatniego dziesięciolecia pracy Towarzystwa i rozwoju farmakoekonomiki na ziemiach polskich. W związku z powyższym tematem Konferencji jest „Farmakoekonomika w Polsce…

Sesja PTFE na Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package” Sesja PTFE na Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package”

 W dniach 7-8 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package” organizowane przez CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), drugiego dnia odbyła się sesja poświęcona Roli badań nieeksperymentalnych w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia prowadzona przez Prezes…

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe